Hvordan ta riktige mål - skyvedørsgarderobe | Garderobemekka

Hvordan ta riktige mål?

Å måle opp rommet som garderoben skal monteres i er ikke så vanskelig, men det er veldig viktig å ta riktige mål. Vær nøye, for målene dine blir utgangspunktet for planleggingen og tegningene fra Garderobemekka.

Er du usikker på oppmålingen ber du om et pristilbud basert på dine egne omtrentlige mål først, og så kommer vi og kontrollmåler i etterkant dersom du ønsker det. Du kan også legge inn målene dine her, lagre og sende det til salg@garderobemekka.no.

SLIK MÅLER DU ROMMET TIL DIN SKYVEDØRSGARDEROBE

Det er lysåpningen som skal måles, dvs. de innvendige målene der garderoben skal stå. Målene skal tas der hvor skyvedørene skal være, ikke inne ved bakveggen, som vist på tegningene under.

Mål høyden, bredden og dybden på lysåpningen. Ta mål flere steder, så du er sikker på at skjevheter i gulv og tak oppdages og ikke skaper problemer når skyvedørsgarderoben skal monteres.

Dersom det er hindringer i rommet, som stikkontakter, brytere, ledninger, feieluker, vinduskarmer osv., så måler du opp avstanden til disse også. På denne måten unngås uventede problemer når garderoben skal monteres.

1. Mål høyden i rommet

Mål høyden fra gulv til tak på flere steder: på venstre side, i midten og på høyre side, som vist på tegningen. Husk å måle der hvor skyvedørene skal være, og ikke inne ved bakveggen. Alle mål oppgis i millimeter.

Det er helt normalt at det er litt skjevheter. Dette justeres enkelt ved montering av garderoben.

Slik måler du opp garderegarderoben, høyde
2. Mål bredden på rommet

Ta mål fra vegg til vegg på flere steder: øverst, i midten og nederst, som vist på tegningen. Husk å måle fra selve veggen, og ikke mellom listene i rommet. Alle mål oppgis i millimeter.

Det er normalt at målene avviker noe fra hverandre. Dette justeres enkelt ved montering av garderoben.

Slik måler du opp garderegarderoben, bredde
3. Mål dybden

Mål avstanden fra bakvegg frem til bakkant der hvor skyvedørene skal monteres (minimum 600 mm ut i rommet). Ta mål flere steder: på venstre side, i midten og på høyre side, som vist på tegningen.  Husk å måle fra veggen og ikke fra gulvlisten. Alle mål oppgis i millimeter.

Det er normalt at målene avviker noe fra hverandre. Dette justeres enkelt ved montering av garderoben.

Slik måler du opp garderegarderoben, dybde

Trenger du hjelp til oppmålingen?

Vi tilbyr gratis kontrollmåling ved behov

Er du usikker på oppmålingen ber du om uforpliktende pristilbud basert på dine egne omtrentlige mål først, og så kommer vi og kontrollmåler i etterkant dersom du ønsker det.